EPS foam

Contact
Product code: S000106
Products for cold & roof insulation
Place to sell : N/A
Rating: 5 points

Chi tiết sản phẩm

Xốp EPS

 

Thông số kỹ thuật

nén cao eps khối cho hệ thống sưởi ấm sàn

ngày sản phẩm cho nén cao eps khối cho hệ thống sưởi ấm sàn

 

 

 sản phẩm chi tiết cho nén cao eps khối cho hệ thống sưởi ấm sàn

 

Xốp EPS

 

sử dụng của nó

 

Xốp EPS

 

Hình ảnh nhà máy sản xuất

 

Xốp EPS