Giấy bạc 1 mặt nhôm

Liên hệ
Product code: GB-1MN
Sản phẩm chất lượng cao
Place to sell : N/A

Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm giấy bạc 1 mặt nhôm

Foil-Scrim-Kraft (FSK) Facing FSK-40A

 

- Length: 25-3000m 
- Thickness: 
- Density: 
- Width: 1000mm-1400m

 

Foil-Scrim-Kraft (FSK) Facing FSK-40A:

 

Sản phẩm giấy bạc 1 mặt nhôm

Technical Parameters:

Sản phẩm giấy bạc 1 mặt nhôm

 

Distinctive advantages:

 

•  Good vapor barrier

•  Low emissivity

•  Medium to heavy duty application

•  Flame retardant