Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Phụ Trách Kinh doanh:

Ms. Phượng  0905 160 231
HOTLINE:


Xem ảnh lớn

Motor quạt gió đầu đốt

Đăng ngày 20-08-2018 10:38:00 PM - 17817 Lượt xem Product code: S000103

Phụ kiện cho đầu đốt

Place to sell : N/A

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng


Product Description

Kết quả hình ảnh cho riello burner blower motor

Riello RDB Motor New Part No: 20071577 (Old part number 3002836) with Free Standard Delivery in the UK

Grant Boiler Part No: RBS102

Warmflow Part No: 3002836

Firebird Part No: ZE3002836

Worcester Part No: 87161105220

This Riello RDB motor has changed part numbers and is now part number 20071577, the reason for the new part number Riello have changed the Capacitors to meet new European legislation.

This Motor is suitable with the Riello RDB1, RDB2 Burner.

This Motor has 5 wires (Black, White, Blue) going to the control box. (Brown, Red) going to the capacitor.

The capacitor and drive coupling is included with this motor.

 

riello07.jpg

Compatible on the following burners:

RDB2.2 GREENSTAR HEATSLAVE 25-32 BOSCH : 20015255

RDB2.2 TRIANCO EUROSTAR BAND A 15-20: 20025628

RDB2.2 TRIANCO EUROSTAR BAND A 20-26: 20025629

RDB2.2 TRIANCO EUROSTAR BAND A 29-36: 20025631

RDB2.2 C20 70K FIREBIRD: 20031173

RDB2.2 C20 70K DGT FIREBIRD: 20034605

RDB2.2 FIREBIRD C26 90K DGT: 20034606

RDB2.2 FIREBIRD C35 120K DGT: 20034607

RDB1R MILTON 20KW GRANT: 20040062

RDB2.2 BF MISTRAL: 20042437

RDB1 CAMRAY5 WH50/70 (8-716-109-556): 3513005

RDB1 CAMRAY5 WH50/70 EXTERNAL (8-716-109-681): 3513006

RDB1 WM 50/70: 3513007

RDB1 26: 3513008

RDB1 50-70 WARMFLOW: 3513010

RDB1 26 BF: 3513018

RDB1 FIREBIRD 70K: 3513105

RDB1 VCOM 26 GRANT: 3513108

RDB1 33 BF: 3513118

RDB1 FIREBIRD 90K: 3513205

RDB1 70-90 WARMFLOW: 3513210

CAMRAY 5 COMBI 90: 3513254

BOULTER CAMRAY 5 65/95: 3513255

BOULTER CAMRAY 5 COMBI 70: 3513257

RDB1 CAMRAY5 COMBI 70B (8-716-108-493): 3513300

RDB2 38: 3513603

RDB2 FIREBIRD 120K: 3513605

RDB2 38: 3513608

RDB2 VORTEX 36 GRANT: 3513610

RDB2 CAMRAY5 95/130 (8-716-108-022): 3513755

RDB 2.1 FIREBIRD 90/120K: 3514002

RDB 2.1 FIREBIRD 120/150: 3514052

RDB2.2 ECON 5-70 GRANT: 3514104

RDB2.2 FIREBIRD C20 70K: 3514105

RDB2.2 15-21 WARMFLOW: 3514157

RDB2.2 GREENSTAR CAMRAY 25-32 BOSCH: 3514200

RDB2.2 ECON 70-90 GRANT: 3514204

RDB2.2 21-26 WARMFLOW: 3514257

RDB2.2 GREENSTAR CAMRAY 18-25 BOSCH:  3514260

RDB2.2 GREENSTAR DANESMOOR WALL MOUNTED 18-25 BOSCH: 3514261

RDB2.2 ECON 90-120 GRANT: 3514304

RDB2.2 FIREBIRD C26 90K: 3514305

RDB2.2 FIREBIRD C35 120K: 3514306

RDB2.2 VORT 36-46 GRANT: 3514501

RDB2.2 VCOM 36 GRANT: 3514502

RDB2.2 VORT 21 GRANT: 3514503

RDB2.2 FIREBIRD C44 150K: 3514505

RDB 2.2 54 BF MISTRAL: 3514509

RDB2.2 26-33 WARMFLOW: 3514557

RDB 2.2R FIREBIRD 70D: 3515105

RDB 2.2R FIREBIRD 90D: 3515305

RDB 2.2R FIREBIRD 120D: 3515505

RDB 2.2R FIREBIRD 150D: 3515506

RDB1 GREENSTAR HEATSLAVE 12-18 BOSCH: 3516010

RDB2.2 GREENSTAR HEATSLAVE 18-25 BOSCH : 3516020

RDB2.2 BF 25/32 HE BOSCH : 3516030

RDB1 GREENSTAR CAMRAY 12-18 BOSCH: 3518465

RDB1 GREENSTAR DANESMOOR WALL MOUNTED 12-18 BOSCH: 3518466

RDB1 CAMRAY5 65/90 EXTERNAL (8-716-108-908): 3748352

RDB1 CAMRAY5 COMBI 90BE (8-716-108-912): 3748353

RDB1 CAMRAY5 COMBI 90B (8-716-108-910): 3748354

RDB1 CAMRAY5 65/90B (8-716-107-188): 3748355

RDB1 DB CAMRAY5 65/90A BOULTER: 3748356

RDB1 70-90: 3748357

RDB1 DB GRANT: 3748360

RDB1 70-90 GRANT: 3748361

RDB1 VORTEX 20 DB: 3748364

RDB1 VORTEX 15 DB: 3748366

RDB1 VORTEX 26 DB: 3748367

RDB1 VORTEX 23 GRANT: 3748368

RDB1 15-20 20-26 MISTRAL: 3748375

RDB1 CAMRAY5 40/65 EXTERNAL (8-716-108-906): 3748454

RDB1 CAMRAY5 40/65 (8-716-107-282): 3748455

RDB1 DB: 3748456

RDB1 50-70SH GRANT: 3748459

RDB1 50-70: 3748557

RDB2.2 FIREBIRD 120K: 3748605

RDB2 90-110 GRANT: 3748659

RDB2 90-120 WARMFLOW: 3748757

RDB2 110-140 GRANT: 3748759


Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Sản phẩm này không đính kèm file Catalogue

Bình luận
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Sản phẩm mới