Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến

Phụ Trách Kinh doanh:

Ms. Phượng  0905 160 231
HOTLINE:


Xem ảnh lớn

phụ kiện ống đồng

Đăng ngày 20-08-2018 10:38:00 PM - 16311 Lượt xem Product code: S000102

Dùng kết nối ống đồng

Manufacturer : Đài Loan- TQ
Place to sell : N/A

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

Specifications of Copper Fittings:

1) Material: C1220/TP2
2) Dimension: 15mm,22mm,28mm, 35mm, 42mm, 54mm, 67mm or custom
3) Standard:ANSI,EN,BS,DIN 
4) Types:Coupling,90°Elbow,45°Elbow,90°Elbow,180°Return bend,
Reduce coupling,TEE,Reduce TEE,etc.
5) Common pressure: 2.0MPa 
6) Working temperature: ≤150°C 
7) Surface:Brass finish, nickel finish 

Features of Copper Fittings:Applications of Copper Fittings

1) Good Healthy Quality
2) Long Wearing-Life
3) Anti-Corrosion
4) Safe and Reliable Installation 

Applications of Copper Fittings:

1) Air pressure pipe
2) Seawater
3) Coldwater
4) Hot water
5) Drinking water 
6) Steam
7) Oil
8) Gas
9) Medical gas etc.
Which are no more than 150°C in temperature.

Different types of copper fittings:

(more shapes and specifications are accepted)

Coupling

SMC Coupling
Part No. Size Length Part No. Size Length
100CP06A  1/4” 15 100CP32A  1-1/4” 46
100CP08A  5/16”  17 100CP35A 1-3/8” 52
100CP10A  3/8”  19 100CP38A  1-1/2” 54
100CP13A  1/2” 23 100CP42A  1-5/8” 56
100CP16A  5/8” 27 100CP45A   1-3/4” 60
100CP19A   3/4” 33 100CP54A 2-1/8” 65
100CP22A   7/8” 37 100CP67A 2-5/8” 70
100CP25A   1” 40 100CP76A 3” 75
100CP28A  1-1/8” 44 100CP80A  1-1/8” 78

90° Elbow short radius (C×C and FTG×C)

SMC 90° Elbow short radius (C×C and FTG×C)
Part No. Size L Part No. Size L
103EB06A 1/4” 13 103EB38A 1-1/2” 52
103EB10A 3/8” 17 103EB42A 1-5/8” 57
103EB13A 1/2” 20 103EB45A 1-3/4” 60
103EB16A 5/8” 25 103EB54A 2-1/8” 67
103EB19A 3/4” 28 103EB67A 2-5/8” 78
103EB22A 7/8” 32 103EB76A 3” 84
103EB25A 1” 36 103EB80A 3-1/8” 90
103EB28A 1-1/8” 40 103EB85A 3-3/8” 92
103EB32A 1-1/4” 44 103EB92A 3-5/8” 102
103EB35A 1-3/8” 47 103EB105A 4-1/8” 108

45º Elbow (C×C and FTG×C)

SMC 45º Elbow (C×C and FTG×C)
Part No. Size L Part No. Size L
107EB06A 1/4” 3.5 107EB28A 1-1/8” 9
107EB08A 5/16” 4 107EB32A 1-1/4” 10
107EB10A 3/8” 4 107EB35A 1-3/8” 11
107EB13A 1/2” 4.5 107EB38A 1-1/2” 12
107EB16A 5/8” 5.5 107EB42A 1-5/8” 13
107EB19A 3/4” 6 107EB45A 1-3/4” 14
107EB22A 7/8” 7.5 107EB54A 2-1/8” 15
107EB25A 1” 8 107EB67A 2-5/8” 21

180º Return bend long radius (C×C and FTG×C)

180º Return bend long radius
Part No. Size L Part No. Size L
109RB06A 1/4” 18 109EB25A 1” 75
109RB10A 3/8” 30 109EB28A 1-1/8” 84
109RB13A 1/2” 36 109EB32A 1-1/4” 88
109RB16A 5/8” 48 109EB35A 1-3/8” 105
109RB19A 3/4” 57 109EB42A 1-5/8” 132
109RB22A 7/8” 66 109EB45A 1-3/4” 140

Reduce Coupling(C×C and FTG×C)

Reduce Coupling
Part No. Size Part No. Size
101CP10-06 3/8”×1/4” 101CP28-25 1-1/8”×1”
101CP10-08 3/8”×5/16” 101CP35-12 1-3/8”×1/2”
101CP12-06 1/2”×1/4” 101CP35-16 1-3/8”×5/8”
101CP12-08 1/2”×5/16” 101CP35-22 1-3/8”×7/8”
101CP12-10 1/2”×3/8” 101CP35-28 1-3/8”×1-1/8”
101CP16-06 5/8”×1/4” 101CP42-16 1-5/8”×5/8”
101CP16-10 5/8”×3/8” 101CP42-22 1-5/8”×7/8”
101CP16-12 5/8”×1/2” 101CP42-28 1-5/8”×1-1/8”
101CP19-10 3/4”×3/8” 101CP42-35 1-5/8”×1-3/8”
101CP19-12 3/4”×1/2” 101CP54-28 2-1/8”×1-1/8”
101CP19-16 3/4”×5/8” 101CP54-35 2-1/8”×1-3/8”
101CP22-10 7/8”×3/8” 101CP54-42 2-1/8”×1-5/8”
101CP22-12 7/8”×1/2” 101CP67-28 2-5/8”×1-1/8”
101CP22-16 7/8”×5/8” 101CP67-35 2-5/8”×1-3/8”
101CP22-19 7/8”×3/4” 101CP67-42 2-5/8”×1-5/8”
101CP28-12 1-1/8”×1/2” 101CP67-54 2-5/8”×2-1/8”
101CP28-16 1-1/8”×5/8” 101CP80-35 3-1/8”×1-3/8”
101CP28-19 1-1/8”×3/4” 101CP80-54 3-1/8”×2-1/8”
101CP28-22 1-1/8”×7/8” 101CP80-67 3-1/8”×2-5/8”

90º Elbow long radius (C×C and FTG×C)

90º Elbow long radius
Part No. Size L Part No. Size L
105EB06A 1/4” 15 105EB35A 1-3/8” 74
105EB10A 3/8” 23 105EB38A 1-1/2” 78
105EB13A 1/2” 28 105EB42A 1-5/8” 92
105EB16A 5/8” 36 105EB45A 1-3/4” 100
105EB19A 3/4” 42 105EB54A 2-1/8” 112
105EB22A 7/8” 48 105EB67A 2-5/8” 130
105EB25A 1” 54 105EB76A 3” 145
105EB28A 1-1/8” 60 105EB80A 3-1/8” 155
105EB32A 1-1/4” 67 105EB105A 4-1/8” 172

Reduce TEE (C×C)

Reduce TEE
Part No. Size Part No. Size
113ST10-06 3/8”×1/4” 113ST28-19 1-1/8”×3/4”
113ST12-06 1/2”×1/4” 113ST28-25 1-1/8”×1”
113ST12-08 1/2”×5/16” 113ST35-16 1-3/8”×5/8”
113ST16-06 5/8”×1/4” 113ST35-19 1-3/8”×3/4”
113ST16-08 5/8”×5/16” 113ST35-25 1-3/8”×1”
113ST16-10 5/8”×3/8” 113ST35-28 1-3/8”×1-1/8”
113ST16-12 5/8”×1/2” 113ST42-22 1-5/8”×7/8”
113ST19-06 3/4”×1/4” 113ST42-28 1-5/8”×1-1/8”
113ST19-08 3/4”×5/16” 113ST42-35 1-5/8”×1-3/8”
113ST19-10 3/4”×3/8” 113ST54-28 2-1/8”×1-1/8”
113ST19-12 3/4”×1/2” 113ST54-35 2-1/8”×1-3/8”
113ST19-16 3/4”×5/8” 113ST54-42 2-1/8”×1-5/8”
113ST25-12 1”×1/2” 113ST67-28 2-5/8”×1-1/8”
113ST25-16 1”×5/8” 113ST67-35 2-5/8”×1-3/8”
113ST25-19 1”×3/4” 113ST67-42 2-5/8”×1-5/8”
113ST28-16 1-1/8”×5/8” 113ST67-54 2-5/8”×2-1/8”

TEE (C×C)

TEE
Part No. Size L Part No. Size L
112ST06A 1/4” 24 112ST32A 1-1/4” 84
112ST08A 5/16” 28 112ST35A 1-3/8” 88
112ST10A 3/8” 32 112ST38A 1-1/2” 96
112ST13A 1/2” 38 112ST42A 1-5/8” 106
112ST16A 5/8” 46 112ST45A 1-3/4” 116
112ST19A 3/4” 52 112ST54A 2-1/8” 126
112ST22A 7/8” 60 112ST67A 2-5/8” 148
112ST25A 1” 64 112ST76A 3” 158
112ST28A 1-1/8” 72 112ST85A 3-1/8” 166
 

Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Sản phẩm này không đính kèm file Catalogue

Bình luận
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Sản phẩm mới